If. Veress Gyula HA4ZU

Gyűjtői honlapjaAVON ERT-2000

2018-03-13

VHF Marine radio, 50 ohm, FM, 25W, 16 channel, 12V DC

Képek

Kép Címe
Kép Címe
Kép Címe
Kép Címe
Kép Címe
Kép Címe
Kép Címe
Kép Címe
Kép Címe
Kép Címe
avon ert2000
avon ert2000
Kép Címe
Kép Címe
Kép Címe
Kép Címe
Swl.: HA4023 | Call.: HA4ZU